alt

Yeni dönem için kayıttayız.

Yenilenen hizmet anlayışı ile...
alt

Branş Derslerimiz.

Ana program, etkinliklerle zenginleştirilerek uygulanmaktadır.
alt

Her Çocuk Bir Dünya

.
alt

Yaz Okulu Kayıtlarımız Devam Ediyor.

.

Etkinlik Programı

Özel Deha Akademi Anaokulunda uygulanmakta olan temel eğitim sistemi çeşitli etkinlikler ve branş dersleri ile zenginleştirilmiştir. Branş derslerimiz arasında;

İngilizce

Öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmeleri için ikinci bir dille tanıştırıyoruz.  Amacımız; öğrencilerin kendilerini farklı bir dil konuşulan ortamda rahat hissetmelerini sağlayacak geniş bir kelime dağarcığı kazandırmak, temel kalıpları anlamalarını sağlamak ve bu kalıpları günlük hayatlarında kullanmalarına temel oluşturmaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizi motive ederek, onlara daimi bir dil öğrenme sevgisi aşılamakta amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Gelişim Destek Programı

Okul öncesi dönemde kazanılan beceri ve alışkanlıklar yaşam boyu kullanılmaktadır. Bu nedenle gelişime açık oldukları ve çok hızlı bir gelişimin yaşandığı 3 – 6 yaş döneminde anne baba olarak çocuklarınızın gelişimlerine ve alışkanlık kazanımlarına yardımcı olmanız ve doğru alışkanlıkları kazandırmanız amacıyla Gelişim Destek Programı hazırlanmıştır.
Bir alışkanlık kazanıldıktan sonra düzeltilmesi çok güç bazen de olanaksızdır. Bu nedenle çocuklarımızın gelişimsel özelliklerini ve gelişim alanlarında neler yapılması gerektiği konusunda sağlıklı bilgilere sahip olmak önem taşımaktadır. Gelişim destek programı çocukların yaşlarına uygun olarak gelişimsel alanlarda kazanması gereken becerilerin neler olduğunu ve bu becerilerin nasıl kazandırılacağı konusunda velilerimize rehberlik edecek bir programdır.

Günlük Yaşam Egzersizleri Programı

Temel özbakım becerileri kazanan çocuk, bağımsızlık duygusuna sahip, kendi ayakları üzerinde durabilmenin güvenini hisseden bir bireydir.Özbakım becerileri, kendi başına giyinebilme, soyunabilme, tuvalete gittiğinde tuvalet kurallarına uygun davranabilme, temizliğini yapabilme ve kendi başına yemek yeme becerilerini içerir. Okulumuzda yapılan etkinliklerle bu becerilerin gelişimi desteklenmekte, evde de çocuklarımıza yapabilecekleri sorumluluklar verilerek bu davranışların alışkanlık haline gelmesi sağlanmaktadır.

Sevgi Menüsü

Okulumuzda “Sevgi Menüsü” adlı bir etkili iletişim programını uygulamaktayız. Özellikle çocuklarınızla ve eşlerinizle baş başa kaldığınızda uygulayabileceğiniz etkinliklerden oluşan bu program, aynı zamanda okul-aile işbirliğini destekleyici niteliktedir.
“Sevgi Menüsü” çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin kendilerine ve birbirlerine ait duyarlılıklarını arttırma, gereksiniminden doğmuştur. Özünde, aile içinde anne- çocuk, baba-çocuk, kardeş ve anne baba ile okul-aile arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için daha kaliteli ve sağlıklı iletişim ortamları sağlamayı hedeflemektedir.

Halk Oyunları ve Modern Dans ve Bale

Müzik ve dans yardımıyla bedenlerini daha iyi tanıyan çocuklar, esnek bir denge ve hareket yeteneğini kazanmakla beraber takım olmanın da gereklerini öğreniyorlar.

Müzik ve Orff

Evrensel bir dil olan müziğin Matematiksel ritimleri ile kendi ritimlerini karşılaştırarak seslere duyarlılıklarını artırmaya çalışıyoruz.

Eğlenceli Atletizm

Bedenlerini hissetmeleri, esneklik kazanmaları, kinestetik yetenekleri göstermeleri ve önemli kas gelişimleri sağlamaları için beden eğitimi öğretmenlerimizce yaptırılan bir etkinliktir.

Resim ve Görsel Sanatlar Eğitim Programı

Küçük bireylerin renkler ve şekillerle düşünebilme, bir objeye farklı perspektiflerden bakabilme, objeye yeni bir şekil verebilme, hayalindekileri gerçeğe dönüştürebilme yeteneklerinin gelişimini sağlamaktadır.

Matematik ve Fen Deneyleri

Matematik yoluyla; benzerlikler, farklılıklar, azalan artan ilişkiler, parça bütün ilişkileri, olasılıklar gibi analitik düşünmenin temelini oluşturmak, fen deneyleri yoluyla; çocukları evren içinde varlıkların oluş halleri ve biçimlerini, birbirlerine dönüşebilirliklerinin meraklı serüvenine dahil etmek istenmiştir.

Mini Yoga

Bu etkinliklere çocuklarımızın doğru nefes alabilme, bedeni üstünde hakimiyet geliştirme ve oluşturduğu kinestetik uyum ile rahatlayabilme becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz.

Yaratıcı Düşünme- Problem Çözme

Biriken bilgi ve deneyimleri kullanma, bunlardan yeni bilgiler üretme, mantıksal ve uzamsal yeteneklerini geliştirme, farkındalıklarını artırma, hayal kurmayı işlevsel kılma bu yaratıcı düşünme ve problem çözme çalışmalarıyla gerçekleşmektedir. İçsel zekâ yetenekleri de deneyimlere desteklenmiş olmaktadır.

Satranç

Satranç, dünyada beyin sporu olarak kabul edilen bir düşünce oyunudur. Yüzyıllardır oynanan bu oyun çocuklara düşünmeyi, araştırmayı ve yargılamayı öğretir. Araştırmacı kişiliklerini ve analiz yeteneklerini geliştirir. Süratli ve doğru düşünmelerine yardımcı olur. Satranç çocuklara dikkatlerini tek bir konu üzerinde yoğunlaştırma alışkanlığı kazandırır. Mücadeleci bir ruh geliştirir, başarısızlıklar karşısında yılmamayı öğretir. Başarının ancak sistemli bir yoldan geçtiğini gösterir. Onlara kendine güven duygusunu aşılar. Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi ve kazananı kutlamayı öğretir.

Kültür- Sanat Gezileri

Çocuklarımız her ay sinema, tiyatro, sergi, müze, galeri gibi ortamlarda bulunarak sanatı ait olduğu yerde tanırlar ve kültür-sanat dünyasıyla yakından ilgilenme fırsatı bulmaktadırlar.

Mutfak Etkinliği

Bu çalışmayla küçük birey, kendisi ve ailesi için yetişkinle rol değiştirerek mutfakta bir şeyler pişirebilmenin yaratıcı ve üretken taraflarını keşfetmeleri sağlanmaktadır.Birçok kavramı öğrenme fırsatı yaratan bu etkinlikte, çocuklar çeşitli mutfak malzemelerini tanımakta ve farklı malzemelerin bir araya gelmesiyle farklı lezzetler oluştuğunu fark etmektedirler. En güzel kısmı sonunda afiyetle yenmesidir.